--------------

MÁY ĐỐNG GÓI THỰC PHẨM

MÁY ĐỐNG GÓI THỰC PHẨM

MÁY ĐỐNG GÓI THỰC PHẨM

MÁY ĐỐNG GÓI THỰC PHẨM

MÁY ĐỐNG GÓI THỰC PHẨM
MÁY ĐỐNG GÓI THỰC PHẨM
MÁY SANG CUỘN
MÁY SANG CUỘN
Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

9758

Thông tin sản phẩm

Các thông s k thut:

MAÙY SANG CUOÄN DUØNG ÑEÅ IN PHUN TRÖÔÙC KHI ÑÖA VAØO ÑOÙNG GOÙI {ÑÖÔÏC SAÛN XUAÁT TAÏI VIEÄT NAM}

  1. Maùy đđược làm bằng inox hoàn toàn, riêng cục tạ cân cuộn màng được làm bằng sắt xi inox

Tốc độ máy : đa tốc độ điều khiển bằng biến tần

Máy điện áp : 220 VAC

Sử dụngđộng cơ 1 HP = 750 W (mitsubishi)

Maùy goàm heä thống {INVETER} ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ}

Tổng công suất điện áp 800w /H

Bảo hành 1 năm

Sản phẩm cùng loại
Facebook chat
Go Top
------------------
Zalo
Zalo